Tingimused - ALIATIC

Tingimused

ÜLDISED REEGLID JA TINGIMUSED

Jõustumiskuupäev: 4.10.2018

 

Need on ettevõtte FC ecom, s.r.o.., kelle registreeritud aadressiks on Velkomoravska 2866/9, 91105 Trencin, Slovakkia, registreerimiskood 51750155, KMKR nr: SK2120774106, üldised reeglid ja tingimused Klientidele Veebisaidi kaudu Kaupade ostmiseks ja müümiseks.

 

SISSEJUHATUS

Siin on toodud FC ecom, s.r.o. Veebisaidi üldised reeglid ja tingimused.

Palun lugege neid reegleid ja tingimusi enne Veebisaidi kasutamist või Veebisaidi kaudu kaupade tellimist hoolikalt.

Veebisaiti kasutades ja/või Kaupu tellides nõustute käesolevate üldiste reeglite ja tingimustega.

 

SISU

ÜLDISED REEGLID JA TINGIMUSED

1             DEFINITSIOONID

2             VEEBISAIDI KASUTAMINE

3             KAUBAD JA HINNAD

4             KAUBA OSTMINE JA LEPING

5             LEPINGU TÜHISTAMINE TARBIJA POOLT (TAGASTUSED)

6             VIGADEGA KAUP

7             ANDMEKAITSE JA PRIVAATSUS

8             MEIE VASTUTUS

9             SÜNDMUSED, MIS EI SÕLTU MEIST

10          RAKENDATAV ÕIGUS JA VAIDLUSTE LAHENDAMINE

11          ÜLDSÄTTED

 

     1        DEFINITSIOONID

 1.1        Järgmistel sõnadel on järgmised tähendused:


FACTCOOL“ või „meie“ tähendab ettevõtet FC ecom, s.r.o., kelle registreeritud aadress on Velkomoravska 2866/9, 91105 Trencin, Slovakkia, ja registreerimisnumber 51750155.

Tarbija“ tähendab üksikisikut, kes tegutseb eesmärgil, mis jääb täielikult või peamiselt väljapoole selle üksikisiku kaubanduslikku tegevust, äritegevust, ameti või elukutset.

Leping“ tähendab Kaupade müügiks sõlmitud lepingut Kliendi ja FACTCOOLi vahel.

Klient“ tähendab Veebisaidi kasutajat, olgu selleks siis Tarbija või Kaupleja.

Kaup“ tähendab Veebisaidi müüdavat kaupa.

Isikuandmed“ tähendab Kliendi poolt Veebisaidil registreerimisel või Veebisaidi kaudu tellimust esitades esitatud andmeid.

Tingimused“ tähendab käesolevaid üldiseid reegleid ja tingimusi.

Kaupleja“ tähendab isikut, kes tegutseb kaubanduslikul, ärilisel, ametialasel või elukutselisel eesmärgil kas isiklikult või läbi teise isiku, kes tegutseb kaupleja nimel või esindajana.

Veebisait“ tähendab veebisaiti aadressil ee.factcool.com.

 

 

     2        VEEBISAIDI KASUTAMINE

 2.1        Juurdepääs

(a)      Teile antakse juurdepääs sellele Veebisaidile vastavalt käesolevatele Tingimustele ning kõik tellimused tuleb teha rangelt vastavalt käesolevatele Tingimustele.

 2.2        Registreerimine ja isikuandmete esitamine

(a)      Registreerimine on vabatahtlik, kuid registreerides saate jälgida enda Tellimuse olekut ja Teil ei paluta järgmine kord Kaupa tellides uuesti Isikuandmeid sisestada.

(b)     Veebisaidi kasutajaks registreerides garanteerite, et:

                                          i.          kasutajaks registreerides esitatud Isikuandmed on tõesed, täpsed, ajakohased ja igal viisil täielikud; ning

                                        ii.          Te teavitate meid viivitamatult, kui Teie Isikuandmed on muutunud. Selleks tuleb kasutajakontole sisse logida ning Isikuandmed parandada.

(c)      Nõustute, et Te ei teeskle teist isikut või ettevõtet ja ei kasuta vale nime või nime, mille kasutamiseks Teil puuduvad õigused.

 

     3        KAUBAD JA HINNAD

 3.1        Kaupade kirjeldus.

(a)      Kaupade põhiomaduste kirjeldused on toodud Veebisaidi tootelehtedel.

(b)     Oleme astunud kõik võimalikud sammud, et tagada kaupade kirjelduste ja spetsifikatsioonide õigsus. Samas on näidatud värvid ligilähedased kujutised ja reaalsed Kaubad võivad veidi erineda.

 3.2        Kättesaadavus.

(a)      Võtame tarvitusele kõik mõistlikud abinõud, et veenduda kõigi Veebisaidil kuvatud Kaupade üksikandmete, kirjelduste ja hindade õigsus asjakohase teabe süsteemi sisestamise hetkel. Anname enda parima, et hoida Veebisait ajakohane, kuid mõnel kindlal hetkel Veebisaidil ilmuv teave ei pruugi alati vastata kauba saadavusele tellimuse tegemise hetkel. Toote hind on näidatud Tellimuse kinnitusel.

 3.3        Kauba hind.

(a)      Kauba hind on Veebisaidil näidatud koos käibemaksuga, kõigi kohustuslike tasudega (kui neid on) ning ilma kättetoimetamise kuludeta, mis lisanduvad kogusummale. Kättetoimetamise kulud sõltuvad valitud saatmisviisist, transpordiettevõtjast ja makseviisist. Hinnad ei sisalda imporditollimakse ehk makse, mille võivad kehtestada kohalikud valitsusüksused Kauba saatmisel väljapoole Euroopa Liitu.

(b)     Hinnad ja pakkumised võivad erineda ning olla saadaval vaid piiratud perioodi jooksul. Kõik hinnad ja pakkumised sõltuvad saadavusest ja FACTCOOL võib need alati omal kaalutlusel tagasi võtta või neid parandada.

(c)      Veebisaidil on saadaval suurel hulgal Kaupu ning on võimalik, et sõltumata meie parimatest pingutustes, on mõne Kauba hind Veebisaidil näidatud valesti. Kui FACTCOOL avastab Teie poolt tellitud Kauba hinnas vea, teavitab FACTCOOL Teid esimesel võimalusel ning anname Teile valiku kas tellimus õige hinnaga uuesti kinnitada või tühistada.

(d)     FACTCOOLil ei ole kohustust müüa Kaupa Teile vale hinnaga.

 3.4        Garantiid.

(a)      FACTCOOL kinnitab Kliendile hetkel, mil Klient on Kauba kätte saanud, et:

                                          i.          Kaupadel on poolte poolt kokku lepitud omadused või (kui kokkulepet ei saavutata) FACTCOOLi poolt Veebisaidil kirjeldatud omadused või Kauba tootja poolt kirjeldatud omadused või Kliendi poolt oodatud omadused vastavalt Kauba liigile või sellega seotud reklaamile;

                                        ii.          Kaupa saab kasutada FACTCOOLi poolt määratud eesmärgil või eesmärgil, milleks seda liiki toodet tavaliselt kasutatakse;

                                       iii.          Kaubad on tarnitud ettenähtud koguse, mõõtmete või kaaluga;

                                       iv.          Kaubad vastavad õigusaktidega määratud nõuetele;

(b)     FACTCOOL tarnib ostetud Kaubad Kliendile kokkulepitud koguse, kvaliteedi ja disainiga.

 3.5        Pakendamine

(a)      Kui pole kokku lepitud teisiti, pakendab FACTCOOL Kaubad vastavalt tavale, kui sellist tava ei ole, pakendatakse Kaubad sedasi, et on tagatud nende kaitse ja säilimine.

 3.6        Kaupade kontroll

(a)      Klient kontrollib Kaupa, selle omadusi ja kogust esimesel võimalusel pärast Kauba Kliendi poolt ülevõtmist.     4        KAUBA OSTMINE JA LEPING

 4.1         Üldine teave.

(a)      Teie ja FACTCOOLi vaheline Leping koostatakse eesti keeles.

(b)     Kaugsidele ei rakendata lisatasusid (FACTCOOL ei võta Teie interneti-/telefoniteenuse pakkujale lisaks mingeid lisatasusid).

(c)     Võtame vastu tellimusi ainult füüsilistelt isikutelt. Kui tellimuse e-poes Factcool esitab äriühing, siis tema ID numbri KM tagastamiseks arvele me ei lisa.

(d)     Loobuda uudiskirjadest saab klikides uudiskirjas oleva linki. Uudiskiri peab olema teile saadetud viimase 30 päeva jooksul, mitte varem!

(e)    Esitades tellimuse, klient annab oma nõusoleku uudiskirjade vastuvõtmiseks.

 4.2        Tellimuse esitamine.

(a)      Valige Veebisaidilt vajalik Kauba kogus ja suurus ning klõpsake „Osta“.

(b)     Kauba kogust, värvi ja suurust saate enne tellimuse kinnitamist kontrollida ostukorvis. Samas saate Kauba ka täielikult tellimusest eemaldada.

(c)      Teil tuleb sisestada enda Isikuandmed, arveldusaadress (mis peab vastama maksekaardi aadressile) ja tarneaadress. Kui olete registreerinud kasutaja, peate sisse logima. Kui olete uus kasutaja, saate end Veebisaidi kasutajaks registreerida.

(d)     Pärast vajalike Isikuandmete, arveldus- ja tarneaadressi sisestamist valige kättetoimetamise viis ja maksemeetod.

(e)      Enne tellimuse kinnitamist tuleb Teil ostukorv üle vaadata ja veelduda, et kõik omadused, näiteks suurus ja värv, vastavad vajadusele ning seejärel saate klõpsata valikul „Tellimuse kinnitamine“. Kui olete valinud kaardimakse, GoPay makse või sarnase maksemeetodi, suunatakse Teid edasi turvaliste maksete veebisaidile.

(f)      Veebisaidi kaudu tellimust tehes kinnitate, et olete õiguslikult võimeline sõlmima siduva lepingu ja, et olete vähemalt 18-aastane.

(g)     Pärast tellimuse kinnitamist ei saa seda enam muuta, samas saate tellimuse endiselt tühistada enda konto kaudu või, kui Te ei ole registreeritud aadressil (siin) aga seda ainult eeldusel, et Kaup ei ole juba pakendatud ja saadetud.

 4.3        Makse.

(a)      Kauba ostuhind tuleb tasuda enne, kui saame Teie pakkumise vastu võtta. Erandiks on sularahaarveldused.

(b)     Ettemaksed:

                                          i.          krediit- ja deebetkaart, 

                                        ii.          GoPay.

(c)      Tasumine kauba kättetoimetamisel:

                                          i.          sularahaarveldus – saadaval vaid mõnes asukohas. Sularahaarvelduse valimisel nõustute, et kui otsustate Lepingu tühistada, võib FACTCOOL Teile tagasimakse teha pangaülekandega.

(d)     Makseteenuste kulud on näidatud siin.

(e)      Käesoleval Veebisaidil on astutud kõik võimalikud sammud, et tagada internetis tehtavate ostude turvalisus ja kaitse. FACTCOOL ei saa vastutada, kui meie Veebisaidil kasutatakse kaotatud krediitkaarte ebaausalt, kuid oleme Teie krediitkaardi väljastanud ettevõttele alati abiks kohe, kui olete neile pettusest teada andnud.

 4.4        Kättetoimetamise kulud

(a)      Kättetoimetamise kulud lisanduvad kuvatud hinnale ja sõltuvad Kliendi poolt valitud kättetoimetamise viisist, kättetoimetamise riigist ja tellitud Kauba kogusest/kaalust. Kui FACTCOOL Kaupa ise kätte ei toimeta, kasutatakse kolmanda poole kullerteenuseid. Kolmanda poole pakutavale kullerteenusele kehtivad vastavad reeglid ja tingimused.

(b)     Kättetoimetamise viisid ja seotud kulud on toodud (siin).

(c)      Tavapärasest raskemate tellimuste korral võivad kehtida täiendavad kättetoimetamise tasud. Kui tellimusele rakenduvad lisatasud, teavitatakse Teid lisakuludest e-kirjaga ja enne Kauba meie laost teele panemist. Kui Te täiendavat kättetoimetamise tasu maksta ei soovi, saate tellimuse tühistada.

 4.5        Kauba müügilepingu teke

(a)      Pärast tellimuse esitamist saate automaatse kinnituse, et Teie tellimus on meieni jõudnud. See ei tähenda veel tellimuse kinnitamist. Teie tellimus tähendab FACTCOOLile tehtud pakkumist Kauba ostmiseks.

(b)     FACTCOOL peab kõik Tellimused heaks kiitma ja seda tehes saadame Teile vastava kinnituse e-kirjana („Tellimuse kinnitus“). Leping on sõlmitud vaid siis, kui Teile on saadetud Tellimuse kinnitus. Leping hõlmab vaid Tellimuse kinnituses loetletud Kaupa. FACTCOOLil ei ole kohustust tarnida muud Teie tellimuses sisalduvat Kaupa enne, kui vastavate Toodete kohta on saadetud eraldi Tellimuse kinnitus.

(c)      Teid teavitatakse ka Tellimuse tagasi lükkamise puhul. Tellimuse tagasi lükkamise põhjuseks võib olla:

                                          i.          tellitud Kauba puudumine meie laos;

                                        ii.          tellitud Kauba tarnimata jätmine meie alltöövõtja poolt või tarnitud Kauba kahjustused,

                                       iii.          makse autoriseerimise ebaõnnestumine,

                                       iv.          vigade tuvastamine Kauba hinnas või kirjelduses,

                                         v.          käesolevates Tingimustes tellijatele esitatud tingimuste mitte täitmine.

 4.6        Tellimuste ühendamine.

(a)      FACTCOOL ei ühenda erinevaid tellimusi ega toimeta erinevaid tellimusi koos kätte.

 4.7        Lepingute arhiiv.

(a)      FACTCOOLi ja meie Klientide vahel sõlmitud lepingud salvestatakse elektroonilises arhiivis, millele registreeritud FACTCOOLi Kliendid pääsevad ligi otse enda kontolt. Leping arhiveeritakse vähemalt (viieks aastaks) pärast selle sõlmimist, kuid mitte pikemalt, kui asjakohastes õigusaktides määratud periood.

 

     5        LEPINGU TÜHISTAMINE TARBIJA POOLT (TAGASTUSED)

 5.1        Tarbijana on Teil 14 päeva pärast Kauba kättesaamist võimalik ümber mõelda. Kõik interneti kaudu tellitud Kauba tellimused saab tühistada vastavalt sellele jaole, välja arvatud järgmised õigusaktidega määratud erandid:

                                          i.          isikustatud või tarbija nõuete järgi valmistatud Kaup;

                                        ii.          kiirelt riknev või aeguv Kaup;

                                       iii.          tervise kaitse või hügieeni tagamise eesmärgil suletud Kaubad, mille olete avanud; ja

                                       iv.          Kaup, mis ei ole oma olemuse tõttu pärast kohaletoimetamist muudest esemetest enam eraldatav.

 5.2        Tühistamistähtaeg.

(a)      Punktis 5.1 määratud ajapiirang algab lepingu sõlmimise kuupäevast ja 

                                          i.          Kauba Kliendi poolt ülevõtmise kuupäevast,   

                                        ii.          viimase kaubapartii Kliendi poolt ülevõtmise kuupäevast (kui Leping puudutab mitut erinevat Kaupa või kättetoimetamine toimub mitmes osas), või   

                                       iii.          esimese Kaubapartii Kliendi poolt ülevõtmise kuupäevast (kui Leping puudutab Kauba regulaarset ja korduvat tarnimist).

(b)     Tühistamistähtaeg lõppeb 14 päeva pärast Kauba kättetoimetamise kuupäeva. Kui tellimus koosneb mitmest tootest või osast, mis toimetatakse kätte erinevatel päevadel, lõppeb tühistamisperiood (terve tellimuse osas) 14 päeva pärast viimase toote või osa kättetoimetamisest.

 5.3        Lepingu tühistamise protseduur.

(a)      Lepingu saate tühistada Veebisaidil asuva järgitulemise ja tagastamise vormi kaudu, kuhu saate sisestada enda ja vastava tellimuse andmed. Kauba lepingu saate tühistada ka enda kasutajakonto kaudu, saates e-kirja aadressile factcool-ee@factcool.com, kirjutades tavapostiga aadressil Saaja Factcool, DPD depoo, Taevavärava tee 1 , 75306 Lehmja küla, Rae vald (kui sa oled Eestis) või helistades numbril 003726346440 (kui sa oled Eestis).

(b)     Vajame Kauba tühistamise kohta Teie selgesõnalist kinnitust, mis peab sisaldama Teie nime, aadressi, tellimuse üksikandmeid ja kontaktandmeid, nagu näiteks telefoninumber või e-posti aadress. Palun nimetage tagastamise selge põhjendus.

 5.4        Kauba tagastamine.

(a)      Tagastatud Kaup peab olema kahjustusteta, puhas, originaalpakendis, kulumata, varustatud algsete siltidega ning vastama Kauba seisundile ja väärtusele selle kättesaamise hetkel. Kaup tuleb tagastada täielikult, ehk koos kõigi tarnitud tarvikute, dokumentatsiooni ja kingitustega, kui neid oli.

(b)     Kaup tuleb meile posti teel saata hiljemalt 14 päeva jooksul pärast FACTCOOLi teavitamist tühistamise ja/või asendamise kohta. Palun kasutahe järgmist tagasisaatmise aadressi:

Saaja Factcool

DPD depoo

Taevavärava tee 1

75306 Lehmja küla

Rae vald

 

(c)      Kõik tagastused toimuvad Teie omal vastutusel. Teie enda kaitseks soovitame Kauba tagasi saata tähtsaadetisena. Tagastamise kulud tuleb Teil endal kanda, välja arvatud juhul, kui saatsime Teile ekslikult vale toote. Kui Kaupa ei saa nende laadi tõttu tagastada posti teel, küsime Teilt neile järele tulemise eest tasu.

(d)     Kui Kaubaga kaasnes kingitusi, sõlmisime Teiega kinkelepingu tingimusel, et kinkeleping lõppeb kohe, kui Klient tühistab lepingu vastavalt käesoleva Lepingu punktile 5. Seetõttu tuleb Teil Kaup tagastada koos kingitustega ja kõige muu koos Kaubaga saaduga, sest vastasel juhul on tegemist alusetu rikastumisega. Kui alusetu rikastumise läbi saadud kasu ei ole võimalik tagastada, on FACTCOOLil õigus nõuda rahalist kompensatsiooni vastavalt tavahinnale.

(e)      Teil on õigusaktidega määratud kohustus enda valduses oleva Kauba eest mõistlikult hoolitseda. Kui Te seda kohustust ei täida, võib FACTCOOLil olla hagemisõigus kompensatsiooni nõudmiseks. See kehtib kogu tagastatud Kaubale.

 5.5        Tagasimakse.

(a)      FACTCOOL teeb Teile vastavalt sellele 5. punktile tagastatud Kauba eest täissummas tagasimakse, kuid peame kinni kompensatsiooni vastavalt Kauba väärtuse vähenemise summale, kui väärtuse vähenemise põhjuseks on Kauba Teie poolne käitlemine, mis ei olnud vajalik Kauba laadi, omaduste ja töö kontrollimiseks.

(b)     Kui tagastate kogu tellimuse osaks olnud Kauba, tagastab FACTCOOL Teile ka esialgse kättetoimetamise kulu, kuid mitte üle standardse saadetise maksumuse. Kättetoimetamise lisatasusid ei ole võimalik tagasi maksta. Kui Te ei tagasta kogu tellimuse osaks olnud Kaupa, ei maksa FACTCOOL Teile tagasi esialgset kättetoimetamise kulu.

(c)      Pärast tagasimakse teostamist saate vastavat kinnitust sisaldava e-kirja, milles on toodud täpne tagasimakse summa ja FACTCOOLi poolt tagasi saadud Kaup. Kui saate tagasimakse või kompensatsiooni, teeb FACTCOOL Teile tagasimakse kasutades selleks sama maksemeetodit, mida makse tegemiseks kasutasite (välja arvatud sularahaarvelduse puhul). FACTCOOL teeb Teile tagasimakse 14 päeva jooksul pärast tühistamise teate saamust, kuid mitte varem, kui FACTCOOL on tagastatava Kauba tagasi saanud või kui olete tõestanud, et olete Kauba FACTCOOLile tagasi saatnud.

 

     6        VIGADEGA KAUP

 6.1        Lahendused.

(a)      Ebatõenäolises olukorras, kui olete saanud vigadega Kauba, on Teil õigus ühele selles jaos kirjeldatud lahendusele. Samas ei ole Teil vigadega Kauba suhtes mingeid õiguseid, kui olite enne Kauba ülevõtmist Kauba vigadest teadlik, või viga on põhjustatud Teie enda poolt.

(b)     30 päeva jooksul pärast vigadega Kauba kättesaamist saate valida, kas Kaup:

                                          i.          parandada,

                                        ii.          asendada või

                                       iii.          või küsida tagasimakset.

Vigadega Kauba tagasi lükkamise lühiajalise õiguse kasutamiseks (esimese 30 päeva jooksul), peate tõestama, et Kaup on vigane.

(c)      Kui Kauba kättesaamisest on möödunud üle 30 päeva, saate valida, kas Kaup:

                                          i.          parandada või

                                        ii.          asendada (kuid tagasimakse ei ole saadaval).

Kui mõni võimalikest eelpool toodud lahendustest on võimatu või teiste lahendustega võrreldes ebaproportsionaalne, ei saa seda lahendust kasutada.

Kui vigadega kauba kättesaamisest on möödunud üle kuue kuu, peate tõestama, et viga eksisteeris juba Kauba kättetoimetamise hetkel.

(d)     Kui punkti (b) või (c) alusel parandamine või vahendamine ei ole võimalik, ei õnnestu või ei ole mõistliku aja jooksul pakutav, saate valida, kas:

                                          i.          jätta vigane Kaup endale ja küsida hinnaalandust (hinnaalanduse summa otsustab FACTCOOL vastavalt asjaoludele ja mõistlikule ulatusele) või

                                        ii.          tagastada vigane Kaup ja küsida tagasimakset (kui Kaup on Teie valduses olnud üle kuue kuu, võib tagasimakse summa vastavalt Kauba Teie poolsele kasutamisele olla väiksem).

 6.2        Kauba tagastamine.

(a)      Kui usute, et olete saanud vigase Kauba, peate Kauba FACTCOOLile tagasi saatma ja lisama järgmised andmed:

• tellimuse number,

• toote kood / toote nimetus.

• vea üksikasjad,

• eelistatud lahendus: tagasimakse, parandamine või asendamine.

(b)     FACTCOOL soovitab Kauba tagasi saata tähtsaadetisena. Tagastamise aadress on:

Saaja Factcool

DPD depoo

Taevavärava tee 1

75306 Lehmja küla

Rae vald

 

(c)      FACTCOOL vaatab tagastatud Kauba mõistliku aja jooksul üle ja teavitab Teid tulemustest ning tagasimaksest, parandamisest või asendamisest e-posti teel.

(d)     FACTCOOL töötleb Teile makstavad tagasimaksed esimesel võimalusel ning hiljemalt neljateistkümne (14) päeva jooksul alates kuupäevast, millal Teile saadeti e-posti teel kinnitus, et saate vigase Kauba eest tagasimakse. Tagasimakse tehakse kasutades sama maksemeetodit, mida kasutasite Tellimuse tegemisel (välja arvatud, kui olete selgesõnaliselt kokku leppinud teisiti).

 6.3        FACTCOOL kannab Kauba tagastamise mõistlikud postikulud, kuid mitte üle standardse saadetise kättetoimetamise kulu. FACTCOOL ei maksa tagasi kättetoimetamise lisatasusid.

 

     7        ANDMEKAITSE JA PRIVAATSUS

 7.1        FACTCOOL kinnitab ja garanteerib käesolevaga, et kõik isikuandmed loetakse privaatseks ja konfidentsiaalseks ning neid töödeldakse vastavalt Privaatsuspoliitikale.

 

     8         MEIE VASTUTUS

 8.1        Me ei võta endale vastutust Kauba Kasutusjuhendis või Kauba pakendis olevate hooldusjuhiste eiramise eest.

 8.2        Võtame tarvitusele kõik mõistlikud ja enda võimuses olevad abinõud, et hoida Teie tellimuse ja makse üksikandmed kaitstuna aga, välja arvatud meie poolse hooletuse korral, me ei saa vastutada Teile tekkinud kahjude eest, mis tekivad kolmanda poole lubamatu juurdepääsu tõttu ajal, mil kasutate meie Veebisaiti või esitate Veebisaidi kaudu tellimusi.

 8.3        Seadusega lubatud ulatuses ei saa meid pidada vastutavaks mistahes otseste, kaudsete, erakordsete, kaasnevate, täpsustatud, karistuslike või põhjuslike kahjude või saamata jäänud või kaotatud kasumi, andmete või muu immateriaalse vara eest. See väljajätmine kehtib ka olukorras, kus meid on teavitatud, või me olime teadlikud või oleksime pidanud olema teadlikud võimalikest kahjudest. Käesolevad Tingimused ei piira ega välista vastutust, mille piiramine või välistamine ei ole kohaldatava seaduse kohaselt võimalik. Igal juhul ja rakendatavate õigusaktidega piiratud ulatuses, on meie koguvastutus Lepinguga seotud kahjude ja kaotuste eest rangelt piiratud Teie poolt ostetud Kauba ostuhinnaga.

 

     9         SÜNDMUSED, MIS EI SÕLTU MEIST

 9.1        Me ei vastuta endale Lepingu alusel võetud kohustuste täitmata jätmise või nende täitmisega hilinemise eest, kui põhjuseks on sündmused, mis ei sõltu meist ehk vääramatu jõud („Force Majeure“).

 9.2        Vääramatu jõud tähendab mistahes tegu, sündmust, sündmuse toimumata jäämist, tegevusetust või õnnetust, mis ei saa mõistlikult meist sõltuda, sealhulgas (aga mitte ainult) järgmine:

                                          i.          streigid, lokautid või muud töövõitlused;

                                        ii.          rahutused ühiskonnas, mäss, sissetung, terrorirünnak või terrorirünnaku oht, sõda (ametlikult välja kuulutatud või mitte) või sõjaoht või ettevalmistused sõjaks;

                                       iii.          tulekahju, plahvatus, torm, üleujutus, maavärin, pinnase vajumine, epideemia või muu looduskatastroof;

                                       iv.          raudtee, transpordi, lennuki, mootorsõiduki või muu avaliku või eraomandis transpordi kasutamise võimatuks muutumine;

                                         v.          avalike või eraomandis telekommunikatsioonivõrkude kasutamise võimatuks muutumine ja

                                       vi.          valitsuse tegevused, korraldused, õigusaktid, määrused või piirangud.

 9.3        Lepingu täitmine loetakse vääramatu jõu sündmuse ajaks peatunuks ning vastava perioodi ulatuses pikeneb meie kohustuste täitmise periood. Anname mõistlikus ulatuses enda parima, et vääramatu jõu olukord lõpetada või leida lahendus, mille abil saame enda Lepingust tulenevad kohustused täita vääramatu jõu sündmusest sõltumata.

 

  10        RAKENDATAV ÕIGUS JA VAIDLUSTE LAHENDAMINE

10.1        Rakendatav õigus

(a)      Käesolevatele Tingimustele ja Lepingutele rakendatakse ning need on koostatud vastavalt Ühendkuningriigi õigusele ja arvestades teiste riikide õigusest tulenevate tarbijakaitse nõuetega.

10.2        Vaidluste kohtuväline lahendamine.

(a)      Palume, et võtaksite olukorra lahendamiseks enne asjakohaste ametiasutustega kontakteerumist, aadressil factcool-ee@factcool.com, ühendust FACTCOOLIGA.

(b)     Lepingust tulenevad vaidlused, mida meie ja Euroopa Liidu Tarbijate vahel ühiselt lahendada ei õnnestu, saab kohtuväliselt lahendada vastavalt vaidluste kohtuvälise lahendamise või vaidluste veebipõhise lahendamise protseduurile.

(c)      Ühendkuningriigis sertifitseeritud vaidluste kohtuvälise lahendamise teenuse pakkujate loendi leiab UK Chartered Trading Standards Institute’i veebisaidilt: www.tradingstandards.uk/ADRbodies.

(d)     Loend Euroopa Liidus tegutsevatest vaidluste kohtuvälise lahendamise teenusepakkujatest on saadaval veebisaidil: http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/national-out-of-court-bodies/index_en.htm

(e)      Euroopa Liidu tarbijana saate kasutada ka Euroopa Komisjoni platvormi, mis on mõeldud vaidluste veebipõhiseks lahendamiseks ja mille leiate veebisaidilt:   http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

10.3        Kohtualluvus

(a)      Kollisiooninormidega piiratud ulatuses on Lepingust või selle tekkimisest tulenevate (sealhulgas lepinguvälised vaidlused või nõuded) vaidluste või nõuete korral erandlik kohtualluvus Ühendkuningriigi kohtutel.  11        ÜLDSÄTTED

11.1        Intellektuaalomand ja kasutamise õigus

(a)      Kui pole teisiti märgitud, kuuluvad Veebisaidil asuva sisu autoriõigused ja muu intellektuaalomandi õigus meile või meie litsentsiomanikele. Veebisaidile juurdepääs või kasutamine mistahes muul põhjusel, kui Teie isiklik, mittekaubanduslik kasutus on keelatud.

(b)     Ühtegi Veebisaidi osa ei tohi taasesitada või hoida teistel veebisaitidel ega lisada ühtegi teise avalikku või eraomandis elektroonilisse süsteemi või veebisaidile ilma meie varem antud kirjaliku loata.

(c)      Teate ja nõustute, et Veebisaidil toodud materjal ja sisu on antud vaid Teile isiklikuks mittekaubanduslikuks kasutamiseks ning võite (kui see on vajalik Kauba ostmiseks) sellist materjali ja sisu sellel eesmärgil alla laadida vaid ühe arvuti kõvakettale. Veebisaidi materjali ja sisu mistahes muul viisil kasutamine on rangelt keelatud.

(d)     Nõustute, et ei (ja nõustute, et ei toeta või aita kolmandat poolt) kopeeri, taasesita, edasta, avalda, kuva, levita, kasuta kaubanduslikult või loo tuletistooteid sellise materjali ja sisu kohta.

(e)      Teate, et Teil ei ole õigust kasutada FACTCOOLi või FACTCOOLi lepingupartnerite registreeritud kaubamärke, kaubanduslikke nimetusi, ettevõtte logosid, jms.

11.2        Vastavus õigusaktidele

(a)      Veebisaiti on lubatud kasutada ainult õiguslikul eesmärgil ja vastavalt õigusaktidele. Nõustute, et järgite kõiki rakendatavaid seaduseid, määruseid ja nõudeid, mis puudutavad Veebisaiti ja Veebisaidil või Veebisaidi kaudu tehtud tehinguid.

11.3        Kirjalikud teated

(a)      Kohaldatav õigus eeldab, et teatud teave ja teated, mida Teile saadame peavad olema kirjalikud. Veebisaiti kasutades nõustute, et meie vahelised teated on peamiselt elektroonilised. Võtame Teiega ühendust e-posti teel või edastame teavet meie Veebisaidil avaldatavate teadete kaudu. Lepingulistel eesmärkidel nõustute sellise elektroonilise suhtlusega ning teate, et kõik lepingud, teated, teave ja muu meie poolt Teile elektrooniliselt saadetud informatsioon vastab õigusaktidest tulenevatele kirjaliku side nõuetele. See ei mõjuta Teie õigusaktidest tulenevaid õiguseid.

11.4        Õiguste ja kohustuste üleminek

(a)      Teie ja meie vahel sõlmitud Leping on siduv Teile, meile ja meie vastavatele järglastele ning täitjatele.

(b)     Ilma meie varem antud kirjaliku nõusolekuta ei ole Teil õigust Lepingut või sellest tulenevaid õiguseid ja kohustusi üle anda, määrata, edastada või muul viisil kõrvaldada.

(c)      Võime Lepingu või sellest tulenevad kohustused ja õigused Lepingu kehtivuse jooksul igal hetkel üle anda, määrata, edastada või muul viisil kõrvaldada.

11.5        Üksikute klauslite kehtivus

(a)      Kui leitakse, et mõni nende Tingimuste osa on ebaseaduslik, kehtetu või muul põhjusel jõustamatu, loetakse see käesolevatest Tingimustest eraldatuks ning see ei mõjuta Tingimuste ülejäänud osade kehtivust või jõustatavust.

11.6        Loobumine

(a)      Ükski meie poolt toodud loobumine ei tähenda järgmise või eelmise sätte rikkumisele reageerimisest loobumist.

11.7        Täielik Leping

(a)      Meie eesmärgiks on kasutada käesolevaid Tingimusi ja nendes selgesõnaliselt viidatud dokumente Lepingust tulenevate küsimuste korral. Võtame küll vastutuse enda volitatud esindajate ütluste ja kokkulepete eest, kuid kui need erinevad käesolevatest reeglitest ja tingimustest, peate kokkuleppe alati kinnitama kirjalikult.

11.8        Meie õigus käesolevate Tingimuste ja Veebisaidi muutmiseks

(a)      Meil on õigus käesolevaid Tingimusi aeg ajalt muuta ja täiendada. Teile kehtivad Kauba tellimise hetkel kehtivad poliitikad ja Tingimused. Erandiks on olukord, kui poliitikate ja või käesolevate Tingimuste muutmine on vajalik õigusasutuse või valitsusasutuse nõudmisel (mispuhul kehtivad muudatused ka Teie poolt varem tehtud tellimustele) või kui teavitame Teid poliitikate ja käesolevate Tingimuste muutmisest enne Teile Tellimuse kinnituse saatmist (mispuhul on meil õigus eeldada, et olete Tingimuste muudatusega nõustunud, kui Te ei ole meid vastupidisest teavitanud seitsme tööpäeva jooksul pärast Kauba kättesaamist). Kui Te parandatud Tingimustega ei nõustu, peate Veebisaidi kasutamise lõpetama. Kui Te Veebisaidi kasutamist jätkate, olete muudetud Tingimustega nõustunud.

(b)     Jätame endale õiguse käesoleva Veebisaidi (või mõne selle osa) ajutiseks või püsivaks muutmiseks või turult kõrvaldamiseks ning võime seda teha kas vastavalt ette teatades või ette teatamata ning Teie kinnitate käesolevaga, et me ei vastuta Teile või kolmandate poolte ees Veebilehel tehtud muudatuste või selle turult kõrvaldamise tõttu.


f
Toode on lisatud ostukorvi